Látky podľa farby

 

 

Zásielky do ČR odosielame viackrát týždenne za vynikajúce ceny!


Šijacie stroje nad 100€ môžete nakupovať na splátky prostredníctvom:

alebo


 


Zväčšiť mapu


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.modernpatchwork.sk. Predávajúcim je LIVIO, s.r.o., so sídlom Palárikova 3165/14, 811 04 Bratislava, IČO: 47715448, DIČ: 2024064482, IČ DPH: SK2024064482.


Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

2. oneskorené dodanie tovaru zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,

3. za poškodenie zásielky zavinené poštou.


Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

2. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo na pošte.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.


Ceny tovaru


Ceny uvedené na internetovom portáli www.modernpatchwork.sk sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci. Náklady na doručenie vychádzajú z aktuálnych taríf Slovenskej pošty, a.s.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

Ceny látok v metráži, vatelínov, vlizelínov a minky sú uvádzané za 10cm, ceny šijacích strojov, príslušenstva, nití, balíčkov látok, fat quarters (45x55cm), látkových panelov a pomôcok sú uvádzané za 1ks, ceny šikmých prúžkov a stužiek sú uvádzané za 1m.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.Spôsob platby


Za tovar je možné platiť:

1. prevodom na účet vedený v Slovenskej Sporiteľni : 5053518850/0900 (platba v EUR)

2. prevodom na účet vedený vo FIO banke : 2600582170/2010 (platba v CZK)

3. v hotovosti pri prevzatí zásielky na dobierku priamo na pošte v SR a ČR (neplatí na nákup šijacích strojov)

4. v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne

5. kartou pri prevzatí tovaru (od 15.7.2016)

6. prostredníctvom spotrebiteľského úveru (nákup na splátky)

 

Dodacie podmienky


Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na náš účet, prípadne od prijatia objednávky pri dobierke a do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet pri tovare, ktorý nemáme momentálne skladom (napr. šijacie stroje). Po odoslaní objednávky vždy kupujúceho informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 5 pracovných dní od odoslania tovaru, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

Pri objednávkach nad 50€ (ide o cenu tovaru bez poštovného) hradí poštovné 2.triedy v rámci SR predávajúci, zásielky sa posielajú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Kupujúci si v môže zvoliť zaslanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, uhradí však rozdiel medzi cenou poštovného Slovenskej pošty, a.s. a cenou poštovného kuriérskej spoločnosti.

U šijacích strojov platí poštovné zdarma pri strojoch s cenou nad 350€. Predávajúci si v prípade poštovného zdarma vyhradzuje právo zvoliť spôsob prepravy, ktorý mu najviac vyhovuje (rozmerné balíky sa zväčša posielajú prostredníctvom kuriéra).

Poštovné do ČR pri objednávkach nad 50€ hradí predávajúci pri zaslaní cez Zásilkovnu.cz.

V prípade, že si kupujúci vyžiada zaslať tovar na dve rôzne adresy, hradí predávajúci iba jedno poštovné, a to poštovné zásielky, ktorá obsahuje tovar vyššej hodnoty.

Pri objednávkach platených dobierkou, hradí kupujúci poplatok za spracovanie dobierky podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s. alebo podľa cenníka kuriérskej spoločnosti, podľa zvoleného spôsobu prepravy.

Pri objednávkach, v ktorých si zákazník zvolí osobný odber, tovar pripravíme k vyzdvihnutiu do 5 pracovných dní. Tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť až po tom, ako obdrží mailom informáciu o tom, že jeho tovar je pripravený na vyzdvihnutie.

 

Zľavové kupóny a Darčekové šeky


Každý zľavový kupón alebo darčekový šek obsahuje unikátny kód, ktorý je potrebné zadať do políčka "Zľavový kupón/ Darčekový šek" na konci objednávky. Percentuálna zľava alebo konkrétna suma je odrátaná z celkovej sumy objednaného tovaru. Zľava sa vzťahuje na tovar, nie na poštovné. Poštovné, vychádzajúce z taríf Slovenskej pošty, a.s., hradí objednávajúci. Kupón je potrebné využiť jednorázovo, suma sa nedá preniesť do ďalšej objednávky. Modern Patchwork nenesie zodpovednosť za stratené alebo zneužité kódy. Darčekový šek nie je možné vymeniť za hotovosť. Má platnosť 12 mesiacov od vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak, potom šek prepadá bez nároku na náhradu. Platnosť zľavových kupónov je stanovená zvlášť pre každú akciu.

Pozmeňovanie, kopírovanie alebo iná forma zneužitia zľavových kupónov alebo darčekových šekov je trestné. V prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti kupónu si Modern Patchwork vyhradzuje právo pozdržať zaslanie objednaného tovaru až do overenia pravosti kupónu.

 

Zrušenie objednávky


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky, telefonicky alebo e-mailom iba v prípade, že objednaný tovar nebol ešte expedovaný. V prípade stornovania už expedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.


Záručná doba


Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v sídle spoločnosti alebo prevzatia zásielky na pošte). Záručná doba sa pri kúpe vybraných šijacích strojov predlžuje na 3 roky. Podmienkou predĺženia záruky je vyplnenie prihlášky v Janome Klube (www.janomeclub.cz) do 30 dní od zakúpenia šijacieho stroja. Záručná doba u šijacích strojov zakúpených podnikateľmi / právnickými osobami je 1 rok.


Reklamácie


Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.


Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie


V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia plnenia.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@modernpatchwork.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávaújci povinný najneskôr do 15 pracovných dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku s kupujúcim možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

 

Ochrana osobných údajov


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 

Nákup na splátky

 

V internetovom obchode www.modernpatchwork.sk je možné nakupovať na splátky šijacie stroje a ich príslušenstvo v hodnote nad 100€. Nákup na splátky sa riadi podmienkami jednotlivých spoločností poskytujúcich spotrebiteľské úvery. Tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní akontácie od kupujúceho na účet predávajúceho Katarína Frappierová - Modern Patchwork a schválení úverovej zmluvy spoločnosťou poskytujúcou spotrebiteľský úver.

Ak si kupujúci zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané predávajúcim: LIVIO, s.r.o., za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

 


NWQzN